Oversættelse

Bekræftet oversættelse:

Som translatør i russisk har jeg mere end 20 års erfaring i at udføre bekræftede og legaliserede oversættelser fra dansk til russisk og fra russisk til dansk.

 

Særlige erfaringsområder omfatter:

Personlige dokumenter: personattester, fødselsattester, bopælsattester, vielsesattester, skilsmissebevillinger, dødsattester, ægtepagter, testamenter, lægeerklæringer, eksamenspapirer, andre dokumenter om uddannelse, fuldmagter, pasoplysninger mv.

 
Virksomhedsdokumenter: udskrifter fra CVR-Registeret, registreringsbeviser fra SKAT, hjemstedserklæringer, vedtægter, stiftelsesoverenskomster, årsrapporter, selvangivelser, kontrakter, eksport- og importtilladelser mv.

 
Legalisering: Jeg tilbyder assistance omkring legalisering på Dansk Erhverv, på Udenrigsministeriet og på det russiske konsulat i København. På konsulatet kan det være med til at spare tid, da jeg ikke behøver at reservere tid på konsulatets hjemmeside, men kan træffe aftale fra dag til dag.

Almindelig (ubekræftet) oversættelse:

Det er selvfølgelig langtfra alle oversættelser, der behøver at være bekræftede.

 

Men selv om almindelige oversættelser ikke forsynes med en bekræftelsespåtegning, skal de være udført lige så professionelt og have samme høje kvalitet som bekræftede oversættelser.

 

Derfor er det præcis med den samme ansvarlige indstilling, jeg foretager bekræftede og ubekræftede oversættelser.

 
Jeg tilbyder ubekræftede oversættelser fra russisk til dansk og fra dansk og engelsk til russisk. Hjemmesider, manualer mv.

 

Leveret af